פרוייקט
הקמת בית הכנסת
"אהבת ישראל
רובע יזרעאל
עפולה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " 

קהילת אהבת ישראל עפולה

בית כנסת

כולל אברכים

כולל ערב

אוצר ספרים

מעלת שותפות בהקמת בית הכנסת

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם "(בזמננו שאין בית המקדש בתי כנסיות ובתי מדרשות הם המקדש של הקב"ה)

  • בשיר השירים "אני חומה ושדי כמגדלות "  אומרת הגמ' במסכת פסחים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שמגינים על הדור  
  • בירושלמי פאה פרק א: צדקה וגמ"ח שקולות כנגד כל המצוות 
  • מסכת פאה פרק ד' : צדקה פרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמים 

ברכישת מטר לבית הכנסת את\ה זוכה למליץ יושר ליום הדין

ולהיות שותף\ה לנצח נצחים בבנין בית הכנסת
בשיעורי תורה וכולל אברכים

0 ש"ח
עד כה נאספו
נותרו 0 מטר
להשלמת בית הכנסת
0 ש"ח
עלות מטר בבית הכנסת
305,000 מתוך 1,000,000
30.5%

להשתתפות במטר בבית הכנסת בהוראת קבע

אלו באו על הברכה וכבר רכשו להם מטר בבית הכנסת

גלריות התמונות