פרוייקט
הקמת בית הכנסת
"אהבת ישראל
רובע יזרעאל
עפולה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " 

מעלת שותפות בהקמת בית הכנסת

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם "(בזמננו שאין בית המקדש בתי כנסיות ובתי מדרשות הם המקדש של הקב"ה)

  • בשיר השירים "אני חומה ושדי כמגדלות "  אומרת הגמ' במסכת פסחים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שמגינים על הדור  

 

  • בירושלמי פאה פרק א: צדקה וגמ"ח שקולות כנגד כל המצוות 

 

  • מסכת פאה פרק ד' : צדקה פרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמים 


ברכישת מטר לבית הכנסת את\ה זוכה למליץ יושר ליום הדין

ולהיות שותף\ה לנצח נצחים בבנין בית הכנסת
בשיעורי תורה וכולל אברכים

0 ש"ח
עד כה נאספו
נותרו 0 מטר
להשלמת בית הכנסת
0 ש"ח
עלות מטר בבית הכנסת
260,000 מתוך 1,000,000
26.5%

קהילת אהבת ישראל עפולה

בית כנסת

כולל אברכים

כולל ערב

אוצר ספרים

להשתתפות במטר בבית הכנסת בהוראת קבע

אלו באו על הברכה וכבר רכשו להם מטר בבית הכנסת

גלריות התמונות